top of page
פנטהאוז נטעים תמ"א 38

אנו מאמינים שכדי שפרויקט ייצא אל הדרך יש צורך בעבודה משותפת יחד עם בעלי הדירות על מנת להגיע להבנה הדדית בנוגע לפרויקט העתידי. לכן, החברה מתחייבת לפעול בשקיפות מלאה מול בעלי הדירות בכל שלב בפרויקט. כחלק ממאמץ זה, לכל פרויקט מוצמד אחד ממנהלי החברה המלווה את בעלי הדירות בפרויקט באופן אישי מתחילתו ועד לגמר הבנייה. מנגנון זה נועד לתת שירות מהיר ומקצועי ומענה לכל שאלה ובעיה.

אנו חברת בנייה.

בונים תקשורת בין אנשים,

בונים פתרונות,

בונים יחסים,

בונים רעיונות חדשים,

 

אנו בונים התחלות חדשות.

bottom of page